Z troskami do Matki – nabożeństwo majowe

Miesiąc ofiarowany Maryi

Gdyby przeprowadzić ankietę na najpiękniejszy miesiąc, z całą pewnością maj byłby najbardziej popularny. Czy ktoś się temu dziwi? Nie! W żadnym innym miesiącu przyroda swoim pięknem nie oddziałuje tak bardzo na wyobraźnię człowieka. Dodatkowo towarzyszy temu śpiew ptaków. I to wszystko często w blasku słonecznej pogody. Nic więc dziwnego, że właśnie miesiąc maj człowiek w swojej pobożności już dawno temu postanowił ofiarować Matce Boga – Maryi. Wyrazem tej pobożności stały się Nabożeństwa Majowe w całości poświęcone Matce Boskiej. Ich szczególnym wyrazem jest to, że odprawiane są one każdego dnia, najczęściej pod wieczór, gdy powoli ustaje pęd całodziennej bieganiny. Ich główną treść stanowi Litania do Najświętszej Maryi Panny, zwana Loretańską, modlitwa „Pod Twoją obronę” oraz przepiękne w swojej treści i melodyjności pieśni poświęcone Matce Bożej. Wierni gromadzą się w kościołach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lub przy przyrożnych krzyżach bądź kapliczkach poświęconych Królowej Nieba.

Pośredniczka wobec Boga we wszelkiej sprawie

Matka Bożka od wieków postrzegana jest jako Pośredniczka między człowiekiem a Jej Synem – Jezusem Chrystusem. Daje temu wyraz w czasie wesela w Kanie Galilejskiej. Ukrzyżowany Chrystus swoim testamentem przekazanym z krzyża  uczynił swoją Matkę – Matką każdego człowieka słowami: „Oto Matka twoja”. Od tego też czasu Matka Boża jest najskuteczniejszą drogą dotarcia do Jej Syna – Jezusa Chrystusa, dotarcia do samego Boga. Ona tę drogę otwiera i ukazuje każdemu, kto nazywa siebie Jej dzieckiem. Maryja ma serce otwarte dla każdego swojego dziecka i wielką wrażliwość na wszelką niedolę.

Zawierzyć własne sprawy

Nabożeństwa Majowe poświęcone Najświętszej Maryi Pannie są wyjątkową okazją, by przez modlitwę, wyśpiewane pieśni, przez cichą osobistą rozmowę – zawierzyć Matce Bożej własne sprawy, ukazać problemy, a nawet złożyć u Jej stóp całą swoją niedolę. Ona z matczyną miłością i zatroskaniem przedstawia je swojemu Synowi i Jego Ojcu, by wyjednać łaskę i miłosierdzie, które przez Nią spływają na tego, kto Jej zaufał. Matka Boża jest najpewniejszą drogą ich otrzymania.

Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze

Matka Boża nie pozostaje nigdy głucha na wołanie i płacz swoich dzieci. Zawsze cierpliwie wysłuchuje ich, by przez swoje wstawiennictwo i orędownictwo wyjednać u Chrystusa łaskę zmiłowania i odwrócenia niedoli. Przy przydrożnym krzyżu bądź kapliczce nie potrzeba wzniosłych kazań, uczonych rozpraw, patosu, aby dotrzeć do Jej Serca – wystarczy proste serce i ufne słowa.

Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z samym Jezusem. To możliwość zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności, zasupłanych problemów i pogmatwanych dróg. Trzeba tylko pójść do Niej, opowiedzieć Jej o tym, zaufać Jej w każdej sprawie. Na pewno zawsze przytuli do swojego Serca, pośpieszy z pomocą, wyprowadzi na właściwą drogę.

Print Friendly, PDF & Email