Wielki Piątek – Dzień Krzyża

PLAN TRIDUUM PASCHALNEGO – 2018

 

W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii, a Liturgia koncentruje się na tajemnicy krzyża. Krzyżowi oddaje się w tym dniu szczególną cześć. Liturgia Męki Pańskiej ma jednak na celu ukazać nie tylko dramat krzyża, ale całość tajemnicy odkupienia. W Wielki Piątek dziękujemy Bogu za ofiarną miłość Jego Wcielonego Syna.

 

Liturgię WIELKIEGO PIĄTKU stanowią następujące obrzędy:

 

  • w ramach LITURGII SŁOWA dokona się proklamacja Słowa Bożego. Będą czytane natchnione teksty biblijne, ze Starego i Nowego Testamentu. One ukażą nam osobę i misję Mesjasza-Chrystusa;

 

  • w uroczystej MODLITWIE POWSZECHNEJ przedstawimy Bogu różne sprawy Kościoła i świata;

 

  • wydarzeniem szczytowym dzisiejszej Liturgii będzie ADORACJA KRZYŻA, która stanowi kolej­ną część tej celebracji;

 

  • KOMUNII SAKRAMENTALNEJ, która jest darem ukrzyżowanego Zbawiciela, przyj­miemy Go jako zmartwychwstałego Pana;

 

  • na zakończenie liturgii zaniesiemy w procesji Naj­świętszy Sakrament do grobu Pańskiego.
Print Friendly, PDF & Email