Wielka Sobota – dzień ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie

PLAN TRIDUUM PASCHALNEGO – 2018

 

W Wielką Sobotę w kościołach święcony jest ogień, paschał i woda chrzcielna oraz pokarmy wielkanocne, przynoszone przez wiernych. Odnawiane są także przyrzeczenia sakramentu chrztu świętego.

 

Dla apostołów był to dzień największej próby. Według tradycji, po śmierci Jezusa pouciekali. Jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Matka Boża. Po męce, śmierci na krzyżu i złożeniu do grobu dziś wspominamy zstąpienie Jezusa do otchłani. Zrobił to, aby otworzyć bramy i wypuścić wszystkich z niewoli do nieba. W Wielką Sobotę nie odprawia się Mszy świętej. Zabito Jezusa. Został On pochowany w grobie. Wtedy zstąpił do otchłani, aby otworzyć bramy i wypuścić wszystkich z niewoli do nieba.

 

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę.

 

Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet. 

 

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

 

Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew „Alleluja”. Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się katechumenów, udzielając im zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

Uroczystości Wielkiej Soboty kończą się mszą Wigilii Paschalnej. Zmartwychwstanie Chrystusa obwieszcza bicie dzwonów i śpiew radosnego Alleluja.

Print Friendly, PDF & Email