Ruch Światło Życie

O naszej grupie – Ruch Światło Życie

Przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście gromadzi się wspólnota foska Ruchu Światło – Życie, popularnie nazywana „oazą”. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła.

 

Print Friendly, PDF & Email