PÓJDŹ ZA MNĄ

Franciszek napisał do swoich naśladowców:

“Idźcie, najdrożsi, synowie, po dwóch w różne strony świata i głoście ludziom pokój i pokutę na odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi
w prześladowaniach. Odpowiadajcie z pokorą temu, kto będzie was prześladował. Dziękujcie temu, kto będzie wam złorzeczył” (1 Cel 29).

Życie zakonne wymaga nieustannej troski o dar powołania.

Pierwsze lata życia zakonnego, do ślubów wieczystych, to czas formacji początkowej;

później jest to czas formacji permanentnej (ciągłej) trwającej do końca życia.

Formacja początkowa to:

  • Postulat – trwa rok czasu, odbywa się w Łomży.
  • Nowicjat – trwa rok, znajduje się w Nowym Mieście n/Pilicą.
  • Postnowicjat – trwa dwa lata.
  • Juniorat ścisły – dla braci, którzy nie będą przyjmowali święceń kapłańskich.
  • Seminarium – dwa lata filozofii oraz trzy lata teologii w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie przy al. Kraśnickiej 76.

Po nowicjacie bracia składają pierwszą profesję zakonną (śluby zakonne), po 4 latach ślubów czasowych składają profesję wieczystą – na całe życie.

Więcej informacji: Kapucyni – Duszpasterstwo Powołań

Print Friendly, PDF & Email