Pierwszy czwartek miesiąca

Módlmy się dzisiaj w sposób szczególny za wszystkich powołanych – kapłanów i osoby konsekrowane (braci i siostry zakonne).

 

Prośmy również o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi.

 

Wspomagaj biskupów, kapłanów, diakonów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego.

 

Udzielaj siły i wytrwałości w postanowieniach tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników Twojej winnicy dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom.

 

Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie.

 

Zwróć także dzisiaj swoje oczy na młodych z naszego miasta i parafii i powołaj tych, których zechcesz. Dodaj im wszystkim sił, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością.

 

Wysłuchaj, o Chryste nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i odpowiedziała na wezwanie Pana, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy swoją obecnością i przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

W tych wszystkich intencjach módlmy się rozważając tajemnicę światła różańca świętego, rozważając tajemnicę ustanowienia Eucharystii i Kapłańska.

 

Trwając przed Panem prośmy Go teraz serdecznie o nowe, święte i liczne powołania do Bożej służby

 

O Panie nasz i Zbawicielu, posłany przez Ojca i namaszczony Duchem Świętym, Ty zastawiłeś dla nas w czasie Eucharystii stół Słowa i Chleba. Obdarzyłeś łaską uczestnictwa w Twojej śmierci i Twoim zmartwychwstaniu. Prosimy Cię Jezu, wzbudź w swoim Kościele nowe powołania kapłańskie i zakonne. Doprowadź powołanych bezpiecznie do dnia święceń i ślubów i uczyń ich swoimi świadkami. Niech zaniosą znękanemu światu Dobrą Nowinę o zbawieniu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Prośmy jeszcze dobrego Pana o wytrwałość dla wszystkich powołanych, aby nigdy nie przestali Go kochać.

 

Umocnij wszystkich powołanych, aby czynili postępy w wierze, czystości i pokorze, ubóstwie i posłuszeństwie, umartwieniu, miłości, gorliwości i prawdziwej pobożności. Niech przez Ciebie, o łaskawa, miłosierna i słodka Dziewico Maryjo, odpowiedzą ochotnie i wytrwale na łaskę powołania i razem z Tobą staną się uczestnikami chwały niebieskiej. Amen

Print Friendly, PDF & Email