Pielgrzymowanie duchowe

Na czym polega pielgrzymowanie duchowe?

 

Polega ono na duchowym uczestnictwie w Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę.

 1. Duchowe pielgrzymowanie trwa 9 dni: od 6 do 14 sierpnia
 2. Pielgrzymi duchowi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie i chociaż w części wypełniają praktyki religijne realizowane przez pątników pieszych.
 3. Pielgrzymowanie duchowe odbywa się w kościele i w domu.

 

Kim jest Pielgrzym Duchowy?

 1. Pielgrzym duchowy deklaruje swój udział, zapisując się do Grupy pielgrzymów duchowych WPP
 2. Dokonujemy wpisu do Księgi Duchowego Pielgrzymowania
 3. Zaproszenie sióstr i braci do pielgrzymowania duchowego, zakłada na płaszczyźnie wiary następujące zadania:
 • modlitwy poranne, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
 • udział w porannej lub wieczornej Mszy św., albo przynajmniej komunia duchowa;
 • rozważanie tekstów biblijnych na poszczególne dni (według Liturgii Słowa w danym dniu);
 • rozważanie podanych tekstów, podejmowanych na szlaku pielgrzymki lub stosowna lektura duchowa;
 • w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;
 • różaniec, litania do Matki Boskiej, Nowenna do MB Częstochowskiej;
 • Droga Krzyżowa lub/i Koronka do Miłosierdzia Bożego (najlepiej o 15.00);
 • w piątki: praktyki pokutne, postne, chwile milczenia, czyny miłosierdzia chrześcijańskiego;
 • wieczorny Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

 

Modlitwa Pielgrzyma

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen

 

Imprimatur, Wikariusz Generalny Archidiecezji Częstochowskiej: Bp. Jan Wątroba, Ldz. 203 Częstochowa, dnia 22.04.2004 roku

Print Friendly, PDF & Email