Ogłoszenia duszpasterskie na 6 stycznia 2018

6 stycznia 2018 r. OBJAWIENIE PAŃSKIE

 

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do przyjęcia wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód wnosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej relacji z Panem Bogiem i innymi.

 

2. Po Mszy Świętej w zakrystii można wziąć z do swoich domów poświęconą kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że tak jak Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2018) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju.

 

Dziś modlimy się w intencji misji katolickich. Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na potrzeby misji prowadzonych przez naszych kapucyńskich misjonarzy.

 

Zapraszamy również dzisiaj na godz. 14:30, by wysłuchać koncertu orkiestry dętej z Nowego Miasta. Będzie to możliwość do wspólnego kolędowania. Serdecznie zapraszamy.

 

Msze św. będą sprawowane w porządku niedzielnym

Print Friendly, PDF & Email