Ogłoszenia duszpasterskie – 5 listopada 2017r.

31 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Ta wspólnota zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Dlatego tym bardziej chcemy zaprosić do codziennego udziału we wspólnej modlitwie różańcowej w intencji naszych zmarłych o godz. 1715.

 

2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca z tej racji po Mszy św. o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do Mszy św. wieczornej.

 

3. We wtorek w kościele parafialnym przypada odpust „Opieki Matki Bożej”. Msza św. odpustowa będzie odprawiona o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy.

 

4. W czwartek 9 listopada z racji Święta Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie, która jest „Matką i Głową Kościołów Miasta Rzymu i Świata”, katedrą Ojca Świętego Franciszka, pamiętajmy o modlitwie w intencjach Papieża.

 

5. W sobotę 11 listopada, w naszej diecezji obchodzimy Uroczystość św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy, głównej Patronki Diecezji. W tym dniu przypada 99 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym dniu modlitwą otoczmy wszystkie sprawy Ojczyzny. Msze św. według porządku dnia powszedniego. Prosimy również o wywieszenie flag narodowych przed naszymi domami. Jest to wyraz naszego patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny.

 

6. Burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Pietrucha  oraz Dowódca 1. Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu płk Andrzej Kozera serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 12 listopada 2017 r. (niedziela) w Nowym Mieście nad Pilicą. W programie Msza święta w intencji Ojczyzny odbędzie się o godz. 1700 w Kościele Parafialnym. Po Mszy św. przemarsz pod pomnik Tadeusza Kościuszki, uroczysty Apel z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Apel pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem .

 

7. W tym tygodniu przypadają: 

  • w piątek – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

8. Zachęcamy do nabywania i czytania tygodnika „Niedziela”.

 

9. Dziękujemy Wam za wszelkie dobro jakiego doświadczamy i obiecujemy Wam naszą codzienną modlitwę.

Print Friendly, PDF & Email