Naprawić człowieka – prorocka misja bł. Honorata

Od ponad 60 lat w nowomiejskim klasztorze gromadzą się czciciele bł. Honorata Koźmińskiego w rocznicę jego śmierci. Spotkania te zainicjował o. Gabriel Bartoszewski, wicepostulator w sprawach beatyfikacji, a obecnie kanonizacji ojca Honorata. Trwają one do dziś, a ich intencją jest wspólna modlitwa braci kapucynów, sióstr rodziny honorackiej i czcicieli Błogosławionego o jego kanonizację.

 

W sobotę 15 grudnia, Mszę św. poprzedził wykład o. Juliusza Pyrka, w którym ukazywał temat patriotyzmu i niepodległości w ujęciu bł. Honorata, na podstawie jego pism. Po wykładzie rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ministra prowincjalnego o. Łukasza Woźniaka, zgromadzonych gości przywitał gwardian klasztoru i kustosz sanktuarium o. Zdzisław Tokarczyk.

 

– W tamtych czasach, u boku ojca Honorata znaleźli się ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj, żeby się spotkać, wyspowiadać, odbyć rekolekcje. Znaleźli się ludzie, którzy w Honoracie potrafili rozpoznać eliaszową, prorocką obecność, którzy także chcieli zapłonąć, pragnęli radykalizmu, pragnęli doświadczyć Boga. I właśnie tutaj to znaleźli. – mówił w homilii o. Łukasz Woźniak.

 

Po Mszy św. uczestnicy liturgii spotkali się w refektarzu, gdzie podzielili się opłatkiem i zjedli obiad.

 

Źródło: https://kapucyni.pl/info/7425-naprawic-czlowieka-prorocka-misja-bl-honorata?fbclid=IwAR0kZs62n–oP3MEVchDVdAxjwnbM61FxJA1UOHjVwFsIF6t_BsNe_MGd0A

Print Friendly, PDF & Email