Komunia duchowo? Czyli jak?

Sytuacja jest nadzwyczajna. Wielu może mieć w związku z tym wątpliwości. Rozwiewamy je i wyjaśniamy, co i jak oraz tłumaczymy, czy Komunia duchowa ma taką samą „rangę”, jak fizyczne przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej.

 

Jak więc wygląda praktyka?

 

Gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii Świętej przez spożycie Ciała bądź Krwi Pańskiej, będąc w stanie łaski uświęcającej, można wzbudzić pragnienie jej przyjęcia i wyrazić to we własnych słowach, bądź posłużyć się słowami Pisma Świętego np. z Psalmu 42 lub jego popularnymi przekładami w postaci pieśni i śpiewów (Ciebie duszą całą pragnę; Jak łania pragnie wody ze strumienia).

 

Najwłaściwszym sposobem byłoby uczestnictwo w transmisji Mszy św., która nie będzie tylko zwykłym oglądaniem, przy okazji wykonywania innych czynności, ale uczestnictwem wyrażonym w całkowitym oddaniu tego czasu wraz ze swymi bliskimi w duchowej łączności z innymi wiernymi, na zjednoczenie z Bogiem. Niech towarzyszy temu odpowiedni strój oraz miejsce w mieszkaniu sprzyjające wspólnej modlitwie domowników.

Print Friendly, PDF & Email