Grupa św. o. Pio

Grupa św. o. Pio

Podstawowe założenia programu pracy Grupy Modlitwy są zawarte w Statucie. Są to: modlitwa i eucharystia, formacja poprzez katechezy i rozważanie Pisma Świętego, wspieranie dzieł miłosierdzia, zaangażowanie w sprawy społeczne oraz spotkania integracyjno-towarzyskie. Podstawowe cechy Grup Modlitwy Ojca Pio służą zatem zachowywaniu więzi między życiem i wiarą.

Msza św. nowennowa, za wstawiennictwem św. o. Pio, sprawowana jest 23 dnia każdego miesiąca o godz. 18:00. Po niej, w salce duszpasterskiej, odbywa się spotkanie Grupy modlitwy o. Pio.

 

Print Friendly, PDF & Email