Nasi dobrodzieje

NASI DOBRODZIEJE

 

Franciszek i Jego pierwsi Bracia wędrowali pieszo głosząc Ewangelię Chrystusa i jako ubodzy prosili o chleb. Ludzie zamożni dzielili się z nimi swoimi dobrami. Z czasem nawet zaczęli budować dla nich domy – klasztory i zapewniać im byt, troszcząc się o materialne zabezpieczenie klasztorów.

Tych darczyńców zaczęto z czasem nazywać DOBRODZIEJAMI ZAKONU.

Dziś dobrodzieje zakonu czy klasztoru to nie tylko zmarli już fundatorzy, ale wszyscy Ci, którzy wspierają braci swoimi modlitwami i ofiarami w różnej formie.

 

Bracia Kapucyni codziennie modlą się za swych Dobrodziejów. Każdy kapłan odprawia w ciągu miesiąca dwie Msze Święte za Dobrodziejów, prosząc, aby zmarłych Bóg przyjął do swej chwały w Niebie, a żywym błogosławił.

 

Dobrodziejem uczestniczącym w dobrach duchowych Zakonu Kapucynów (codzienna modlitwa braci i Eucharystia) może zostać każdy kto w jakikolwiek sposób duchowy lub materialny darzy dobrem klasztor, kościół, sanktuarium, wspólnotę braci lub pojedynczych braci.

 

Ofiary na potrzeby klasztoru, kościoła i sanktuarium można składać na różne sposoby:

1. Na tacę w czasie każdej niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. 

2. Do skarbonek znajdujących się w kościele.

3. W zakrystii kościoła lub przy furcie klasztornej.

4. Wpłacając na nasze konto: 

BS w Białej Rawskiej 02 9291 0001 0023 1781 3000 0010

Print Friendly, PDF & Email