99 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W sobotę 11 listopada przypada 99 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tego dnia wywieśmy w naszych domach flagi narodowe z zachowaniem szacunku dla naszego narodowego symbolu.

Uczcijmy godnie dzień, w który wspominamy przywrócenie Polski na mapę świata po 123 latach niewoli.

Spędźmy to święto radośnie i z dumą! Módlmy się za naszą Ojczyznę i w miarę możliwości weźmy udział w uroczystych obchodach organizowanych w naszym regionie.

Zaproszenie na Uroczystości w Nowym Mieście n/Pilicą

Print Friendly, PDF & Email