79. rocznica wybuchu II wojny światowej – PAMIĘTAMY!

O godz. 4.45 rozpoczął się atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na placówkę Wojskowej Składnicy Tranzytowej, rozpoczynając tym samym pierwszą bitwę II wojny światowej. Pomimo przeważających sił wroga i ataków zarówno z morza, lądu i powietrza decyzja o kapitulacji podjęta została dopiero 7 września.

 

Podczas szturmu na Westerplatte poległo co najmniej szesnastu Polaków, zaś straty niemieckie szacuje się na ok. 300-400 zabitych i rannych.

 

Pamiętajmy dziś szczególnie o tych, którzy w codziennej służbie polegli za wolność naszej Ojczyzny. Niech będą oni dla nas i przyszłych pokoleń  świadectwem miłości do Boga i Ojczyzny. 

 

Niech przykład ich życia za­chęci nas do lepszego oddawania czci Panu Bogu oraz bardziej sumien­nego wypełniania naszych obowiązków względem Boga, Kościoła i Ojczyzny.

Print Friendly, PDF & Email