Życzenia Bożonarodzeniowe 2019

Przed nami bardzo piękne, rodzinne Święta Bożego Narodzenia. To czas, w którym nie tylko wspominamy, ale przeżywamy na nowo przyjście Chrystusa na świat.

 

Niech więc będzie to czas świeżego otwarcia się na tę Tajemnicę i zaczerpnięcia z niej. Żebyśmy po tych świętach nie westchnęli tylko „Święta, święta i po świętach”, ale z treści tych świąt jak najwięcej zaczerpnęli w swoje serca i żeby to między nami pięknie owocowało.

 

Niech to będzie taki czas, kiedy serce nasze dozna głębokiego poruszenia, widząc tego maleńkiego Jezusa, symbolicznie w tych naszych stajenkach czy w kościołach czy w domach – maleńkiego Jezusa z wyciągniętymi w naszą stronę rączkami. Niech to będzie naprawdę czas poruszenia miłością Boga.

 

Zadbajmy też, by w tych sercach było jak najwięcej rozradowania, a równocześnie wrażliwości na drugiego człowieka. Małe Dziecię, przychodząc na świat, prosząc o miłość, woła też o to miłosierdzie dla tych, których spotykamy w codzienności, zwłaszcza dla potrzebujących.

 

Szczęść Boże wszystkim! Niech te święta będą czasem pokoju Bożego, czasem odwiedzin wzajemnych i czasem pamięci o sobie w modlitwie.

 

z darem modlitwy

o. Zdzisław Tokarczyk – gwardian
z całą Wspólnotą Braci Mniejszych Kapucynów
w Nowym Mieście n/Pilicą

Print Friendly, PDF & Email