Pielgrzymka do Ziemi Świętej

WAŻNE INFORMACJE

Karty zgłoszeniowe składamy w zakrystii do 15 lipca 2019

(liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat)

Paszport musi być ważny przynajmniej pół roku po powrocie z pielgrzymki