Ogłoszenia duszpasterskie – Objawienie Pańskie 2020

OBJAWIENIE PAŃSKIE

 

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do przyjęcia wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód wnosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej relacji z Panem Bogiem i innymi.

 

2. Po Mszy Świętej z zakrystii można wziąć do swoich domów poświęconą kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że tak jak Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2020) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju.

Dziś modlimy się w intencji misji katolickich.

Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na potrzeby misji prowadzonych przez naszych kapucyńskich misjonarzy.

 

3. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To święto jest uroczystym rozpoczęciem publicznej działalności Chrystusa Pana.

 

4. Dziękujemy wszystkim za wszelkie dobro jakiego doświadczamy i zapewniamy Was o naszej stałej modlitwie w Waszych intencjach i wszystkim przekazujemy najlepsze noworoczne życzenia, aby dobry Bóg opromieniał każdy dzień swoją łaską i błogosławieństwem.

Print Friendly, PDF & Email