Ogłoszenia duszpasterskie – 23 lutego 2020

7. NIEDZIELA ZWYKŁA

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebują naszego przykładu i wytężonej modlitwy.

 

2. Dziś po Mszy św. o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do Mszy św. wieczornej.

 

3. W tym tygodniu, 26 lutego, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 700, 800, 1500, 1800. Zachęcamy do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

 

4. W środę rozpoczynamy także dni modlitwy o ducha pokuty. Prośmy w osobistej modlitwie o błogosławione owoce wielkopostnej przemiany w naszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym i narodowym.

 

5. W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 1700 będzie odprawiane nabożeństwo Drogi krzyżowej, a Gorzkie żale w niedzielę o godz. 1715.

 

6. Zachęcamy do czytania tygodnika Niedziela, w którym proponujemy m. in. artykuły:

  • Post i umartwienie– Na progu Wielkiego Postu zadajemy pytanie: czy post i umartwienie mają dziś sens? Czy post cielesny nie stał się reliktem przeszłości? Zastanawiamy się czy praktyki wielkopostne mogą pomóc w drodze doskonałości, a także w uzdrowieniu ciała i duszy.
  • Zatrzymać alkoholowy potop – Rozmowa z bp. Tadeuszem Bronakowskim, przewodniczącym Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, o ratowaniu społeczeństwa przed pijackim obyczajem i darze abstynencji.

 

7. Dziękujemy Wam za wszelkie dobro, za każde wsparcie materialne, za każdy dar serca. Na ten nowy tydzień niech Pan obdarzy Was swoim błogosławieństwem, świętością i łaską miłości bliźniego.

 

Print Friendly, PDF & Email