Ogłoszenia duszpasterskie – 19 kwietnia 2020

2. Niedziela Wielkanocna, czyli święto Miłosierdzia Bożego

 

1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

 

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.

 

3. W związku z epidemią koronawirusa i zarządzeniem władz państwowych dotyczącym ilości osób w kościele, bardzo prosimy o przestrzeganie zasady 5 osób. Te wytyczne są dla naszego dobra i bezpieczeństwa. W związku z tym zachęcamy Was bardzo do udziału we Mszach św. w dzień powszedni o godz.1800, a w niedzielę o godz. 1100 poprzez transmisje internetowe z naszego Sanktuarium: Dostęp przez stronę honorat.pl na Facebook’u (nie trzeba być zalogowanym).

 

4. Od poniedziałku we Mszy św. w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć 20 osób. Na ławkach będą w odpowiednich odległościach naklejone numerki. Bardzo prosimy by zajmować miejsca wyznaczone. Będzie to w kościele w nawie głównej, w nawach bocznych i w kaplicy bocznej. Przypominamy także o obowiązku używania maseczek. Dziękujemy za zastosowanie się do tych wytycznych.

 

5. Dziś po Mszy św. o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do Mszy św. wieczornej.

 

6.  Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W świątecznym numerze tygodnika „Niedziela” warto przeczytać:

  • PRZETRWAMY WSPÓLNIE TRUDNY CZAS – wyjątkowa rozmowa
    z prezydentem RP Andrzejem Dudą
  • ŚWIĘTA DUCHOWEGO OCZYSZCZENIA – w sytuacji w której znalazł się dzisiaj świat, warto przypomnieć komentarz świętego Papieża Jana Pawła II – „Nie lękajcie się” Więcej o zaufaniu Miłosierdziu Bożemu w tekście kard. Stanisława Dziwisza.

 

7. W tym tygodniu przypada:

  • 21 kwietnia – we wtorek – wspomnienie św. Konrada z Parzham, zakonnika;
  • 23 kwietnia – w czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika głównego patrona Polski i naszej Warszawskiej Prowincji;
  • 24 kwietnia – w piątek – święto św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika;
  • 25 kwietnia – w sobotę – święto św. Marka.

 

8. Dziękujemy Wam wszystkim za dobro jakiego od Was doświadczamy: za modlitwę, życzliwość i wszelką pomoc duchową i materialną. Każdego dnia pamiętamy o Was w naszych modlitwach prosząc, by Bóg Was wspomagał swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami, byśmy wszyscy ten szczególny dla nas czas wykorzystali jak najlepiej dla pogłębienia naszej więzi z Bogiem i bliźnimi. Niech Jezus Miłosierny ma nas w swojej opiece i czyni nas wszystkich ludźmi miłosierdzia.

Print Friendly, PDF & Email