Ogłoszenia duszpasterskie – 11 kwietnia 2021

2. Niedziela Wielkanocna, czyli święto Miłosierdzia Bożego

 

1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

 

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.

 

3. Dziś po Mszy św. o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do Mszy św. wieczornej.

 

4. W poniedziałek 12 kwietnia obchodzi swoje imieniny o. Juliusz Pyrek. Tego dnia na Mszy św. wieczornej o godz. 1800 będziemy modlić się w intencji Solenizanta. Serdecznie zapraszamy.

 

5. W związku z epidemią koronawirusa i zarządzeniem władz państwowych dotyczącym ilości osób w kościele, bardzo prosimy o przestrzeganie zasady – 1 osoba na 20 m2. Bardzo prosimy, by zajmować miejsca wyznaczone. Będzie to w kościele w nawie głównej, w nawach bocznych i w kaplicy bocznej. Przypominamy także o obowiązku zakrywania nosa i ust. Przy wyjściu z kościoła są maseczki, które otrzymaliśmy od Wojewody Mazowieckiego. Bardzo prosimy wziąć ze sobą. Dziękujemy za zastosowanie się do tych wytycznych.

W związku z tym zachęcamy do udziału we Mszy św.
w niedzielę o godz. 1100
poprzez transmisje internetowe z naszego Sanktuarium:
Dostęp przez stronę honorat.pl na Facebook’u i YouTube.

 

6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W świątecznym numerze tygodnika „Niedziela” warto przeczytać:

  • KOŁO RATUNKOWE NIE TYLKO DLA WIERZĄCYCH – Miłosierdzie Boże to program adresowany nie tylko do wierzących, to koło ratunkowe również dla całej współczesnej cywilizacji. Jak miłosierdzie Boże może nas uratować? Co na ten temat mówili kolejni papieże?
  • WYPALENIE UCZNIOWSKIE – Czy syndrom wypalenia zawodowego dotyka także uczniów? Jakie są jego przyczyny? Jak pomóc dzieciom w takiej sytuacji?

 

7. Dziękujemy Wam wszystkim za dobro jakiego od Was doświadczamy: za modlitwę, życzliwość i wszelką pomoc duchową i materialną. Każdego dnia pamiętamy o Was w naszych modlitwach prosząc, by Bóg Was wspomagał swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami, byśmy wszyscy ten szczególny dla nas czas wykorzystali jak najlepiej dla pogłębienia naszej więzi z Bogiem i bliźnimi. Niech Jezus Miłosierny ma nas w swojej opiece i czyni nas wszystkich ludźmi miłosierdzia.

Print Friendly, PDF & Email