Ogłoszenia duszpasterska – 26 kwietnia 2020

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

1. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Dziś we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia” to hasło tegorocznej Niedzieli Biblijnej i Narodowego Czytania Pisma Świętego. Nawiązuje ono do przesłania trwającego roku duszpasterskiego, który jest poświęcony Eucharystii. Hasło odnosi się do Prologu Ewangelii według św. Jana, gdzie są słowa „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” oraz do 6. rozdziału Ewangelii św. Jana, w której Jezus Chrystus mówi o Sobie, że jest „chlebem życia” Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.

 

2. Dziś po Mszy św. o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do Mszy św. wieczornej.

 

3. W związku z epidemią koronawirusa i zarządzeniem władz państwowych dotyczącym ilości osób w kościele,  bardzo prosimy o przestrzeganie zasady – 20 osób. Bardzo prosimy by zajmować miejsca wyznaczone. Będzie to w kościele w nawie głównej, w nawach bocznych i w kaplicy bocznej. Przypominamy także o obowiązku używania maseczek. Dziękujemy za zastosowanie się do tych wytycznych. W związku z tym zachęcamy Was bardzo do udziału we Mszach św. w dzień powszedni o godz.1800, a w niedzielę o godz. 1100 poprzez transmisje internetowe z naszego Sanktuarium: Dostęp przez stronę honorat.pl na Facebook’u (nie trzeba być zalogowanym).

 

4. W najbliższy piątek rozpocznie się miesiąc maj, który w szczególny sposób poświęcony jest Maryi. W naszej polskiej tradycji to miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją.

Każdego dnia o godz.1730, przed wieczorną Mszą św.,
będziemy odprawiać nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej.

To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, odmawianie różańca czy śpiewanie wieczornego Apelu Jasnogórskiego.

 

5. Dnia 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej, a nazajutrz wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuć patriotycznych, eksponowania barw narodowych i łączności duchowej z naszymi rodakami na emigracji. Prosimy o wywieszanie flag na naszych domach.

 

6. 3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 700, 800 i 1800.

 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwszą sobota miesiąca. Z racji na epidemię nie odwiedzimy chorych w domach z okazji pierwszego piątku.

 

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W świątecznym numerze tygodnika „Niedziela” warto przeczytać:

  • ŚW. JAN PAWEŁ II ODPOWIADA – W kolejnej części cyklu poświęconemu nauczaniu naszego wielkiego rodaka, przypominamy słowa papieża o polityce, jako służbie dla osiągnięcia wspólnego dobra. Jan Paweł II kieruje do polityków swoje ciągle aktualne przesłanie.
  • CO NAM MÓWIĄ OJCOWIE KOŚCIOŁA? – Jaki wpływ starożytni teologowie wywarli na kształt dzisiejszych dogmatów i zasad moralnych? Którzy z nich mogą nauczyć nas dziś najwięcej?

 

9. W tym tygodniu przypada:

– w środę – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, Patronki Europy;

– w sobotę – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki Polski;

 

10. Wszystkim naszym Dobrodziejom dziękujemy za okazaną nam dobroć i pomoc. Zapewniamy Was o naszej codziennej pamięci w modlitwie.

Print Friendly, PDF & Email