Nowenna przed Uroczystością św. Franciszka – DZIEŃ 4

Wspólnota

 

Franciszek rozpoczął pracę wśród ubogich i trędowatych. Zamieszkał najpierw w lasach na Monte Subasio, a później w dolinie, niedaleko kaplicy Matki Boskiej Anielskiej zwanej „Porcjunkulą”. Podczas długich modlitw zrozumiał, że jego powołaniem jest czynienie dobra wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe. Dlatego wrócił do Asyżu i zaczął głosić Ewangelię, nawołując do życia w ubóstwie i oddania się na służbę potrzebującym.

 

Bardzo szybko zaczęli dołączać do niego dawni towarzysze zabaw, zawiązując w ten sposób pierwsze fraternitas – zgromadzenia osób świeckich, oddanych życiu wspólnotowemu i wzajemnej miłości. Zostało ono uznane i uprawomocnione w 1210 roku przez papieża Innocentego III. Dwa lata później powstał również żeński odłam, który zapoczątkowała Klara Offreduco. Kobiety jednak przyjęły formę życia kontemplacyjnego, aby przez swoją modlitwę wspierać działalność braci.

 

Franciszek zaś pielgrzymował po całej Europie i Ziemi Świętej, niosąc pomoc ubogim, zakładając wspólnoty braci i sióstr, ale również prowadząc działalność misyjną wśród muzułmanów. Długie podróże nadwyrężyły jego zdrowie, pobyt w Egipcie zakończył się dla niego prawie całkowitą utratą wzorku.

 

Módlmy się:

O Boże mój, Twój błogosławiony sługa, święty Bonawentura, porównał świętego Franciszka do węgla rozpalonego w ogniu Twojej miłości. Użycz mi choć małej iskierki z tego świętego płomienia, którym pałał Franciszek, bym idąc za jego przykładem, całkowicie poświęcił się Twojej miłości. O Święty Serafinie i Ojcze mej duszy, wyjednaj mi łaskę u Pana, bym troszczył się tylko o Jego chwałę. Amen. 

Print Friendly, PDF & Email